Byporten Tannklinikk

Tannlegeutstyr bilde

Refusjon og Støtte

Byporten Tannklinikk Tromsø, er godkjent for direkte oppgjør med HELFO.

Direkte oppgjør med HELFO.

Når tannlegen/tannpleieren har en avtale om direkte oppgjør med HELFO, betyr det for deg som pasient at du slipper å legge ut for den delen av regningen som trygden dekker, og slipper å søke HELFO om refusjon i ettertid. Du betaler da kun egenandel ved den refusjonsberettigede behandlingen.

Behandling som gir rett til refusjon

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander og skader. Tannlegen vurderer om du har krav på støtte fra HELFO. De 15 tilstandene som gir rett til stønad fra HELFO, finner du her: helsenorge.no"

"Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven)"

*kilde: helsenorge.no